Senelis Kalėda

daug kalėdinio gerumo vienoje vietoje!

Gyvo susitikimo su Seneliu Kalėda paslaugos užsakymo sąlygos ir taisyklės

„Paslaugos pirkėjas“ – juridinis arba fizinis asmuo užsakantis personažo „Senelis Kalėda“ pasirodymą(us).

„Paslaugos teikėjas“ – Vš.Į. „Menų klėtis“.

„Paslauga“, „Paslaugos teikimas“ – gyvas, iki 60 min. (įskaitant fotosesiją) trukmės personažo „Senelis Kalėda“ pasirodymas.

 1. Paslauga užsakoma ir Paslaugos teikėjo patvirtinama tik atsiuntus užklausą. Užklausa nelaikoma Paslaugos teikimo rezervacija.
 2. Paslaugos teikimo rezervaciją patvirtinus – toliau galioja šios taisyklės.
 3. Paslaugos laiką rezervuoti užklausos teikimo dieną – negalima.
 4. Spausdamas „Sutinku su taisyklėmis“ užklausoje, įsipareigoju nurodyti galimą Paslaugos pirkėją atstovaujančio juridinio ar fizinio asmens kontaktinius duomenis, tikslų ugdymo įstaigos pavadinimą, miestą, el. paštą, telefono numerį, pasirodymų skaičių per dieną, preliminarų bendrą vaikų skaičių, pageidaujamą datą, preliminarų pirmo pasirodymo laiką tą dieną; skiltyje „Papildoma informacija“ nurodyti tikslius grupių pavadinimus, kitą abipusiai Paslaugų Pirkėjui ir Paslaugų teikėjui svarbią informaciją.
 5. Išsiuntęs užpildytą užklausimo formą, galimas Paslaugos pirkėjas formoje nurodytu el. paštu ir/arba telefonu per 12 valandų nuo užklausos gavimo momento gaus Paslaugos teikėjo atsakymą apie galimybę pageidaujamu laiku atlikti Paslaugą. Jei galimybės pageidaujamu laiku Paslaugą atlikti nėra, galimam Paslaugos pirkėjui gali būti pasiūlyta alternatyvi data ir/arba laikas.
 6. Užsakymo patvirtinimas: suderinus abipusiai tinkantį laiką, Paslaugos pirkėjui bus išsiųsta avansinė sąskaita – faktūra bei rezervuota pasirodymų diena. Taip pat galima išrašyti sąskaitą visos sumos apmokėjimui.
 7. Avanso dydis – 50€/1 (vienai) grupei. T.y.: jei užsakomi 5 pasirodymai „Giliukų“, „Ežiukų“, „Zuikių“, “Drevinukų” ir „Žvirblių“ grupėms – bendra avanso suma sudarys – 250€.
 8. Avansą sumokėti reikia vienu bendru pavedimu už visas grupes.
 9. Bankinio pavedimo paskirtyje būtinai įrašykite sąskaitos numerį, užsakymą atlikusio asmens vardą ir pavardę, ugdymo įstaigos pavadinimą, klasės(ių)/grupės(ių) pavadinimą ir Paslaugos teikimo (pasirodymo) datą.
 10. Avansas nuo sąskaitos išrašymo dienos turi būti pervestas į Vš.Į. „Menų klėtis“ sąskaitą per 48 valandas.
 11. Negavus avansinio mokėjimo per 48 valandas nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos – rezervacija yra anuliuojama, o laikas gali būti parduotas kitiems Paslaugos pirkėjams.
 12. Užsakymas ir laiko rezervacija bus patvirtinti el. paštu ir/arba telefonu per 12 valandų nuo avansinio mokėjimo lėšų įskaitymo į Vš.Į. „Menų klėtis“ sąskaitą.
 13. Likutinę kiekvienos grupės apmokėjimo sumą Paslaugų pirkėjas įsipareigoja apmokėti pavedimu iki pirmo pasirodymo likus 24 valandoms arba grynais pinigais pasirodymo dieną pasirodymo vietoje pagal sąskaitą-faktūrą, pasirašant grynų pinigų kasos pajamų orderį KPO.
 14. Jei dėl pasikeitusių Covid-19 ir kitų panašių aplinkybių numatyti, ir avansiniu mokėjimu patvirtinti gyvi susitikimai būtų negalimi/draudžiami įsatymo, avansinis mokėjimas automatiškai virsta “Vaizdo sveikinimo” paslaugos užsakymu, kurio vertė yra 200€. Už avansu sumokėtą sumą Vš.Į. „Menų klėtis“, kaip įmanoma skubiau Paslaugos pirkėjui sukuria ir išsiunčia vieną unikalų-bendrą, iki 10 min. trukmės vaizdo sveikinimą visoms, pirminiame užsakyme sutartoms grupėms(ei). Ši pakaitinė paslauga laikoma analogiška užsakytai. Jei avanso ir/arba pilno išankstinio apmokėjimo suma yra didesnė nei 200€ – skirtumas užsakovui grąžinamas į sąskaitą iš kurios mokėjimas buvo padarytas.
 15. Keisti pasirodymų datą, tikslų dienos laiką ir vietą po avansinio apmokėjimo ir rezervacijos – negalima. Atsiradus datos, laiko, vietos pakeitimo reikalingumo aplinkybėms, ieškoma bendro Paslaugos pirkėjo ir Paslaugos teikėjo susitarimo ir Paslauga gali būti atlikta kitu metu.
 16. Jei datos, laiko, arba vietos pakeitimai atsiranda dėl Paslaugos pirkėjo kaltės, o bendro sutarimo rasti Šalims nepavyksta dėl Paslaugos teikėjo grafiko nesuderinamumo – Paslaugos pirkėjui avansinis mokėjimas negrąžinamas, o visa sumokėta avanso suma lieka Paslaugos teikėjui kaip netesybos.
 17. Jei Paslaugos pirkėjas nepaaiškinęs visiškai atsisako bet kokios Paslaugos (tiek pasirodymo, tiek filmo sukūrimo) po to, kai Paslaugos teikimas buvo patvirtintas avansiniu bankiniu pavedimu, o teikimo data bei laikas rezervuoti Paslaugos teikėjo – Paslaugos pirkėjui avansinis mokėjimas negrąžinamas, o visa sumokėta suma lieka Paslaugos teikėjui kaip netesybos.
 18. Jei dėl force majeure aplinkybių personažas Senelis Kalėda negalėtų dalyvauti Paslaugos teikime (gyvame susitikime ugdymo įstaigoje) laiku – užsakovui gali būti pasiūlytas alternatyvus laikas. Jei alternatyvus laikas užsakovui yra netinkamas, Paslaugos pirkėjui atgal į sąskaitą (iš kurios buvo padarytas mokėjimas) bus grąžinta visa, už tą užsakymą sumokėta suma.
 19. Apmokėdamas sąskaitą Paslaugos pirkėjas patvirtina, kad šias taisykles suprato ir sutinka jų laikytis.