Senelis Kalėda

daug kalėdinio gerumo vienoje vietoje!

Vaizdo skambučio paslaugos užsakymo sąlygos ir taisyklės

„Paslaugos pirkėjas“ – asmuo užsakantis vaizdo skambučio paslaugą.

„Paslaugos teikėjas“ – Vš.Į. „Menų klėtis“.

„Paslauga“, „Paslaugos teikimas“ – personažo „Senelis Kalėda“  10 minučių trukmės vaizdo skambutis.

 1. Paslaugą užsakyti galima tik teisingai užpildžius elektroninę užsakymo formą. 
 2. Paslaugos laiką rezervuoti tą pačią dieną kai atliekate užsakymą – negalima.
 3. Spausdamas „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtinu, kad užsakyme nurodyti tikslūs mano, kaip paslaugos pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, miestas, el. paštas, telefono numeris, skambučio data ir laikas, platforma bei papildoma informacija. 
 4. Užsakymo patvirtinimas: išsiuntęs užpildytą užsakymo formą, joje nurodytu el. paštu, asmuo perkantis paslaugą, gaus paslaugos teikėjo atsakymą su unikaliu užsakymo numeriu ID bei rekvizitais apmokėjimui atlikti. 
 5. Bankinio pavedimo paskirtyje privaloma parašyti svetainėje užsakymą atlikusio asmens vardą ir pavardę bei unikalų užsakymo Nr.
 6. Užsakymas ir laiko rezervacija bus patvirtinti el. paštu per 12 valandų nuo apmokėjimo įskaitymo į Vš.Į „Menų klėtis“ sąskaitą. Negavus apmokėjimo per 12 valandų po pirminės rezervacijos – pirminis užsakymas bus atšauktas, o jį atlikęs asmuo apie tai bus informuotas el. paštu.
 7. Spausdamas „Sutinku su taisyklėmis“, paslaugos teikimo metu, paslaugos pirkėjas įsipareigoja laikytis ir siekti paslaugos teikėjo rekomendacijų: būti gerai apšviestoje, netriukšmingoje vietoje su patikimu interneto ryšiu. Suprantu, kad neįvykdžius vienos iš šių rekomendacijų, paslaugos teikimo kokybė gali suprastėti dėl mano, o ne paslaugos teikėjo kaltės.  
 8. Užsakytą ir apmokėtą paslaugos teikimo laiką pakeisti galima tik vieną kartą. Jei Paslaugos pirkėjas žino, kad sutartu laiku jis negalės būti pasiekiamas dėl objektyvių priežasčių, Paslaugos teikėjas jam palieka galimybę vieną kartą vaizdo skambutį atlikti nauju laiku. Pakeitimas atliekamas tik abipusiu Šalių susitarimu, atsižvelgiant į Paslaugos teikėjo užimtumo grafiką, t.y.: Paslaugos teikėjas stengiasi maksimaliai prisiderinti prie Paslaugos pirkėjo pageidavimo, bet neužtikrina, kad pageidaujamas pakaitinis laikas gali būti skirtas.
 9. Apie tai, kad Paslaugos pirkėjas skambučio negalės priimti rezervuotu laiku, Paslaugos pirkėjas Paslaugos teikėjui privalo pranešti telefonu ir el. paštu kaip įmanoma anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki užsakytos bei patvirtintos Paslaugos teikimo pradžios. Pranešus vėliau nei prieš 24 valandas – Paslaugos teikėjas pats nustato vieną alternatyvų vaizdo skambučio laiką atsižvelgdamas į savo užimtumo grafiką.
 10. Jei paslaugos pirkėjas apie skambučio atidėjimą nepraneša Paslaugos teikėjui taip, kaip aprašyta šių taisyklių punktuose Nr.8 ir 9, arba nepraneša visiškai, o atėjus užsakytam Paslaugos laikui susisiekti su Paslaugos pirkėju, arba kokybiškai atlikti Paslaugos nepavyksta dėl Paslaugos pirkėjo kaltės (abonentas yra ne ryšio zonoje, ryšio priemonė išjungta/išsikrovusi, abonentas neatsiliepia, šalia nėra tiesioginio skambučio adresato (vaiko(ų)) ir pan.), laikoma, kad paslauga įvykdyta, o sumokėti pinigai paslaugos pirkėjui negrąžinami.
 11. Jei Paslaugos pirkėjas nepaaiškinęs visiškai atsisako Paslaugos po to, kai Paslaugos teikimas buvo apmokėtas išankstiniu bankiniu pavedimu, o Paslaugos teikimo data bei laikas rezervuoti Paslaugos teikėjo – Paslaugos pirkėjui pinigai negrąžinami, o visa sumokėta suma lieka Paslaugos teikėjui kaip netesybos.
 12. Paslaugos gavėjas sutinka, kad prieš Paslaugos teikimą, būtų atliktas bandomasis skambutis į prietaisą, per kurį Paslauga bus teikiama.
 13. Jei dėl force majeure aplinkybių personažas Senelis Kalėda negalėtų dalyvauti Paslaugos teikime (vaizdo skambutyje) laiku – užsakovui gali būti pasiūlytas alternatyvus laikas. Jei alternatyvus laikas užsakovui yra netinkamas, Paslaugos pirkėjui atgal į sąskaitą (iš kurios buvo padarytas mokėjimas) bus grąžinta visa, už tą užsakymą sumokėta suma.